AugereSatus

Jak działamy

Innowacyjne projekty w różnych fazach rozwoju wymagają odmiennych kompetencji i narzędzi wsparcia. Wiemy, jak skutecznie prowadzić projekty i umożliwiać im wzrost i funkcjonowanie w coraz szerszym otoczeniu biznesowym. Nie tylko dostarczamy kapitał, ale jednocześnie wspieramy przedsiębiorców w podejmowaniu decyzji strategicznych, w nawiązywaniu kontaktów rynkowych na rynku krajowym i globalnym, budowaniu efektywnych zespołów z wykorzystaniem synergii i potencjału ekosystemu całej grupy, w bieżącym zarządzaniu wyzwaniami, tworzeniu kampanii marketingowych,  a także w kwestiach finansowo księgowych i prawnych.

Kilkanaście lat doświadczeń poszczególnych członków zespołu w zakresie inwestycji kapitałowych, komercjalizacji innowacyjnych projektów oraz zarządzania technologicznymi spółkami pozwala nam na efektywne prowadzenie procesów inwestycyjnych w wymagającym i coraz dynamiczniej zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Wypracowany track record oraz kompetencje zdobyte w regionie Europy Środkowo Wschodniej na rynku venture capital, private equity, rynku kapitałowym oraz w zakresie współpracy z jednostkami naukowo badawczymi uzupełnione są kompetencjami partnera globalnego z Europy Zachodniej oraz venture partners z rynku USA, którzy osiągnęli sukcesy w rozwoju spółek na rynkach globalnych.
 

 

Aktualności

Aktualności

W dniu 25 października 2017 roku przedstawiciele grupy Augere wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji European Retail Congress, podczas której została podjęta debata o wyzwaniach jakie stoją przed handlem detalicznym. Głównymi tematami podczas Kongresu były między innymi strategie cenowe, szanse i zagrożenia wynikające z postępującej cyfryzacji oraz wyzwania inwestycyjne przedsiębiorców w branży retail. Przedstawiciele Grupy Augere mieli okazję poruszyć temat wdrożenia i finansowania innowacji. 

PlanBIO 07.2018

Spółka Biotrem Sp. z o.o. która jest producentem jednorazowych, biodegradowalnych naczyń wykonanych z otrąb, we współpracy z Funduszem Augere Health Food Fund rozpoczęła projekt PlanBIO, który ma na celu dopracowanie, udoskonalenie oraz unowocześnienie innowacyjnej metody produkcji naczyń z otrąb. 

LifeGel 05.2018

Proces opracowywania leków obejmuje testy laboratoryjne i badania tysięcy próbek. W celu prowadzenia bardziej efektywnych i miarodajnych badań został stworzony innowacyjny hydrożel o nazwie LifeGel. Przy wsparciu Funduszu Augere Health Food Fund pomysłodawcy pracują nad udoskonaleniem produktu, który zapewnia skuteczniejsze badania nad kulturami komórkowymi in vitro. Misją Pomysłodawców jest komercjalizacja hydrożelu i rozpowszechnianie technologii badań laboratoryjnych na trójwymiarowej kulturze komórkowej. 

W dniu 25 października 2017 roku przedstawiciele grupy Augere wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji European Retail Congress, podczas której została podjęta debata o wyzwaniach jakie stoją przed handlem detalicznym. Głównymi tematami podczas Kongresu były między innymi strategie cenowe, szanse i zagrożenia wynikające z postępującej cyfryzacji oraz wyzwania inwestycyjne przedsiębiorców w branży retail. Przedstawiciele Grupy Augere mieli okazję poruszyć temat wdrożenia i finansowania innowacji. 

Ganbare 01.2018

Augere Health Food Fund rozpoczął współpracę ze Spółką Ganbare której działalność polega na produkcji innowacyjnego, wieloskładnikowego polepszacza gleby wytwarzanego na bazie odpadów organicznych oraz wypełniaczy poprawiających strukturę gleby i regulujących sposób aktywacji składników mineralnych i glebotwórczych. 

Mate T 12.2017

Fundusz Augere Health Food Fund podjął współpracę z firmą Mate T, która zajmuje się opracowaniem pierwszych na świecie urządzeń do automatycznego parzenia herbat liściastych i ziół. Dzięki opracowaniu przez pomysłodawców innowacyjnej technologii już w krótce najlepsze mieszanki herbat i ziół z całego Świata będą dostępne w urządzeniach vendingowych. 

W dniu 25 października 2017 roku przedstawiciele grupy Augere wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji European Retail Congress, podczas której została podjęta debata o wyzwaniach jakie stoją przed handlem detalicznym. Głównymi tematami podczas Kongresu były między innymi strategie cenowe, szanse i zagrożenia wynikające z postępującej cyfryzacji oraz wyzwania inwestycyjne przedsiębiorców w branży retail. Przedstawiciele Grupy Augere mieli okazję poruszyć temat wdrożenia i finansowania innowacji. 

European Retail Congress 10.2017

W dniu 25 października 2017 roku przedstawiciele grupy Augere wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji European Retail Congress, podczas której została podjęta debata o wyzwaniach jakie stoją przed handlem detalicznym. Głównymi tematami podczas Kongresu były między innymi strategie cenowe, szanse i zagrożenia wynikające z postępującej cyfryzacji oraz wyzwania inwestycyjne przedsiębiorców w branży retail. Przedstawiciele Grupy Augere mieli okazję poruszyć temat wdrożenia i finansowania innowacji. 

Start IT Up 

9 listopada w Technoparku Gliwice oodbyła się IV edycja eventu pn. "Start IT Up" skierowanego do pasjonatów, start up'ów i osób posiadających pomysł na własną działalność. Augere Health Food Fund jako partner ATG  miał mozliwość oceny prezentowanych projektów.

Praktyczne rady mentorów, wystąpienia eksperckie oraz Konkurs na ciekawy pomysł biznesowy! Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji START IT UP oraz na FB

Futurefoods 09.2017

Milleliansi - kim są, jakie są ich potrzeby, czego poszukują ? To tylko niektóre przykłady zagadnień jakie zostały poruszone na tegorocznym wydarzeniu konferencyjno-warsztatowym poświęconym food design thinking Futurefood.

Grono ekspertów w tym również Augere Health Food Fund miało okazję zmierzyć się z oceną wzrastających potrzeb konsumentów, przeanalizować zmieniające się trendy rynku, a także zaobserwować w jaki sposób prowadzić szybkie i skuteczne badania projektowe oraz jak włączać millenialsów w procesy tworzenia produktów.

FIRST 11 07.2017

W lipcu 2017 ruszył wspólny projekt Augere oraz F11 zajmujący się stworzeniem innowacyjnego rozwiązania dla piłkarzy, które pozwoli na szeroką analizę gry. Współpraca F11 z Augere zapewni szybki rozwój inwestycji, zwiększenie możliwości finansowych projektu, a także budowanie doświadczonego i wykwalifikowanego zespołu zarządzającego.

Łącząc działania zapewniamy szybką i sprawną realizację projektu, ulepszony produkt oraz możliwość dotarcia do każdego młodego gracza który poprzez wytrwałość, treningi, a teraz także dzięki trakowaniu i aplikacji może polepszać swoje wyniki, analizować błędy, wytyczać nowe cele.

Więcej szczegółów dotyczących aplikacji dostępnych na stronie: www.first11.co

 

Impact’17 06.2017

W dniach 31 maja – 1 czerwca 2017 roku w Krakowie odbyła się kolejna odsłona Kongresu Impact’17. W wydarzeniu wzięło udział ponad 5000 uczestników, 300 speekerów, a także odbyło się ponad 1000 spotkań Start-upów z korporacjami. Przewodnim tematem spotkań była Gospodarka 4.0innowacyjne technologie i digitalizacja. Podczas kongresu Augere Health Food Fund przedstawiło Swój Fundusz, w ramach którego stawiamy na nowe rozwiązania zarówno technologiczne jak i procesowe z branży spożywczej. Udział w jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej oraz jednym z głównych wydarzeń biznesowych w Polsce pozwolił na rozszerzenie nowych perspektyw do współpracy Augere Healt Food Fund z startupami, korporacjami, naukowcami a także z sektorem publicznym. Impact’17 umożliwił nawiązanie nowych kontaktów, wymianę doświadczeń oraz poszerzenie perspektywy budowy wspólnej płaszczyzny dla innowacyjnych sektorów gospodarki.

 

OGŁASZAMY NABÓR PROJEKTÓW PRZEZ FUNDUSZ AUGERE HEALTH FOOD FUND 07.03.2017

Fundusz Augere HFF w ramach projektu „Stworzenie efektywnego mechanizmu pobudzania przedsiębiorstw oraz zasobów intelektualnych jednostek naukowych do tworzenia i komercjalizacji prac badawczo rozwojowych celem wdrażania innowacji produktowych lub procesowych podnoszących efektywność i konkurencyjność szeroko rozumianej branży spożywczej oraz produktów i usług prozdrowotnych”, wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz inwestorów prywatnych ogłasza nabór projektów badawczo – rozwojowych w fazie seed.

Zapraszamy do kontaktu pomysłodawców, którzy szukają wsparcia finansowego i merytorycznego dla sfinansowania  prac badawczo – rozwojowych oraz wprowadzenia produktów/usług na rynek krajowy lub globalny.

Wielkość inwestycji: 0,5 do 3 mln pln
Okres inwestycji: 3 do 6 lat
Przedmiot inwestycji: istniejący lub nowo tworzony podmiot

 

FUNDUSZ AUGERE HEALTH FOOD FUND PODPISAŁ Z NCBR UMOWĘ 06.03.2017

6 marca 2017 r. Augere Health Food Fund podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 BRIdge Alfa.
Program BRIdge Alfa to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz inwestorów prywatnych. Celem programu jest wsparcie projektów badawczo – rozwojowych w fazie seed, aby umożliwić im komercjalizację.
Fundusz Augere HFF w ramach projektu zainwestuje w projekty szeroko rozumianej branży spożywczej, łączące innowacyjne koncepcje naukowe z praktycznym doświadczeniem z zakresu technologii produkcji, projektowania i tworzenia produktów oraz ich komercjalizacji. Kluczowymi obszarami zainteresowania są: żywność funkcjonalna i nowoczesne produkty spożywcze, zwiększenie efektywności procesów produkcji spożywczej, innowacyjne technologie pakowania i przechowywania żywności, czy poprawa standardów higienicznych.

AUGERE HEALTH FOOD FUND NA LIŚCIE PROJEKTÓW REKOMENDOWANYCH NCBIR 25.10.2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wybrało 19 funduszy inwestycyjnych w konkursie BRIdge Alfa, które będą szukać i wspierać nowatorskie przedsięwzięcia.
Fundusz Augere Health Food Fund został oceniony przez grono ekspertów z wieloletnim doświadczeniem i zajął trzecie miejsce.

 

WARSZTATY INWESTYCYJNE AUGERE VENTURE  06.06.2016

W dniu 6 czerwca odbyły się w Warszawie Warsztaty Inwestycyjne Augere Venture. Podczas spotkania zaprezentowane zostały spółki portfelowe, których przedstawiciele przedstawili innowacyjne projekty inwestycyjne m.in. w spółki technologiczne. Warsztaty połączone były z konferencją Investment Forum & Private Equity Awards Gala, zorganizowaną przez Executive Club.

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI UNIWERSYTETU ROLNICZEGO 17.05.2016

Health Food Fund nawiązał współpracę z Wydziałem Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Celem tej współpracy jest dotarcie do pracowników naukowych mogących poprzez innowacyjne rozwiązania odpowiedzieć na potrzeby producentów żywności. Współpraca ze środowiskiem naukowym zapewnia Funduszowi także dostęp do specjalistycznego zaplecza badawczego i laboratoryjnego oraz możliwość realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych na etapie Proof of Principle i Proof of Concept.

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII CITTRU UNIWERSYTETU JAGIELLNOŃSKIEGO 12.05.2016

Augere Venture podpisała umowę o współpracy z Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem współpracy jest identyfikacja innowacyjnych rozwiązań powstających na UJ w zakresie live science oraz ich transfer i komercjalizacja poprzez tworzenie spółek kapitałowych – przedmiotów inwestycji funduszy Augere.

HORTIMEX PLUS 10.02.2016

Health Food Fund rozpoczyna współpracę z Hortimex Plus Sp. z o.o. i KL Energy przedsiębiorstwami działającymi w zakresie kreowania i wprowadzania na rynek nowych produktów spożywczych.

Dzięki współpracy z tymi partnerami rynkowymi HFF ma możliwość poznania i monitorowania potrzeb potencjalnych odbiorców w zakresie zmian innowacyjnych koniecznych dla zwiększenia efektywności ich działalności gospodarczej oraz bezpośredniej oceny potencjalnego popytu na proponowane rozwiązania. W ramach współpracy Fundusz ma również możliwość  jak również dotarcie do potencjalnych projektów inwestycyjnych kreowanych przez przedsiębiorców, w tym w zakresie tworzenia nowych produktów spożywczych.

 

 

NANO GAMES 27.01.2016

Nano Games, krakowski deweloper gier komputerowych, pozyskał nowych partnerów finansowych. Inwestycja Akceleratora Technologicznego Gliwice oraz Augere Business Angels Network umożliwi dynamiczny rozwój spółki z wykorzystaniem dotychczas wytworzonych technologii. Celem inwestycji w łącznej wysokości 2,2 mln zł jest zdobycie pozycji technologicznego lidera rynku symulatorów technicznych oraz poszerzenie współpracy z wydawcami międzynarodowymi w zakresie produkcji kolejnych gier symulacyjnych opartych na licencjach globalnie rozpoznawalnych marek. Pozyskane finansowanie pozwoli na rozbudowę zespołu produkcyjnego, dalszy rozwój technologii symulacyjnych, równoległą realizację kilku gier oraz projektu badawczego, co wpłynie na dynamiczny rozwój spółki i znaczne zwiększenie przychodów w kolejnych latach działalności.

 

Forum Inwestycyjne Augere Venture  26.09.2015
 
W dniu 25 września odbyło się w Warszawie I Inauguracyjne Forum Inwestycyjne Augere Venture.
W spotkaniu wzięli udział Inwestorzy oraz przedstawiciele Funduszu. Omówiono strategię rozwoju na najbliższy rok oraz zaprezentowano pierwsze propozycje kierunków inwestycji.

Kierunek Rzeszów 07.07.2015

W dniu 30 czerwca przedstawiciele Augere venture oraz Politechniki Rzeszowskiej podpisali umowę o współpracy powołującą do życia Fundusz, który będzie zajmował się poszukiwaniem i dofinansowanie innowacyjnych projektów we wczesnej fazie rozwoju.

 

Augere Venture Partnerem Private Equity Forum & Awards Gala.  11.06.2015
 
W dniu 8 czerwca br. Partner Zarządzający Mariusz Borowiec uczestniczył w bardzo ciekawym panelu dyskusyjnym dotyczącym PE, jako skutecznego motoru innowacji w ramach VI edycji Private Equity Forum & Awards Gala. Dyskutowano o rynku PE w Polsce, o możliwościach wspierania innowacji, branażach w które warto inwestować oraz narzędziach wspierających innowacje na rynku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele top managementu, reprezentujące polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa, liderzy biznesu o ugruntowanej pozycji, którzy swoimi działaniami wyznaczają kierunki rozwoju polskiej gospodarki. Do dyskusji zaproszono także młodych przedsiębiorców, którym udało się ze swoimi pomysłami przebić nie tylko na rynku polskim, ale także zagranicznym.

Augere Business Angels Network inwestuje 2 miliony złotych w SenTiOne  10.04.2015

Fundusz Augere Business Angels Network podpisał umowę inwestycyjną z firmą SentiOne, która monitoruje opinie w internecie w 9 krajach europejskich. W ramach inwestycji spółka otrzyma kwotę 2 milionów złotych. Środki te zostaną przeznaczone na rozszerzenie działalności SentiOne oraz na wprowadzanie narzędzia na kolejne rynki europejskie.

Więcej przeczytasz tutaj

 

ZESPÓŁ

Partnerzy Augere Venture

Mariusz BorowiecTomasz Głowacki

Mariusz Borowiec

Tomasz Głowacki

Założyciel i Partner Zarządzający Augere Venture
Z rynkiem Venture Capital związany od 2005 r. Współzałożyciel i Partner Zarządzający Satus Venture (do 2016 r.); utworzenie i zarządzanie 2 funduszami VC (30 inwestycji, przykłady; Bloober Team, Evatronix, OK System, Encja.com, Zakłady Lotnicze M&M, Synerise, Legimi, Vision Light,), członek KI w 5 funduszach seed powołanych z instytucjami naukowo-badawczymi (około 70 inwestycji, przykłady; Egzo Tech, Fly Tech Solutions, Senti One), inwestor, przedsiębiorca. Przez 3 lata pełnił funkcję prezesa w TFI BDM, wcześniej członek zarządu/dyrektor finansowy w grupie Megachemie/Issoglas/Neoxe. Karierę zawodową rozpoczynał w 1996 r. jako makler papierów wartościowych. Absolwent Politechniki Krakowskiej. Swoją wiedzę poszerzał na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na WSAiZ.
   Partner Zarządzający Augere Venture.
Z rynkiem Private Equity związany od 1999 r. kiedy związał się z globalnym funduszem Riverside (obecnie pełni funkcję Senior Advisor CEE&Italy). W okresie pracy w Riverside uczestniczył w ponad 10 transakcjach wejść i wyjść w tym IPO. Pracował na terenie całej Europy ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec i Włoch. Doświadczenie operacyjne potwierdzone udziałem w zarządach spółek portfelowych lub ich radach nadzorczych m.in.:Zetkama S.A,Arena International Spa,Richter Chemie Technik GmbH czy Keycast Oy. Wcześniej Interim Manager w The Recovery Group, gdzie z pozycji członków zarządu uczestiniczył w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw. Karierę zawodową rozpoczął w 1993 r. w firmie doradczej KPMG Banking Services Sp. zo.o.. Absolwent Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej. 
 
 

Tomasz Kaniowski

Partner Augere Venture
Z Augere Venture współpracuje od roku 2015 uczestnicząc w ocenie projektów inwestycyjnych i decyzjach inwestycyjnych oraz w powoływaniu nowych funduszy inwestycyjnych grupy. Od 2016 roku Dyrektor Zarządzający Augere Health Food Fund. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie finansowania ich rozwoju. Jako pracownik i zarządzający różnymi podmiotami działającymi na rynku kapitałowym uczestniczył w realizacjach ponad stu transakcji, w tym publicznych i prywatnych emisji papierów wartościowych. Jako inżynier, doktor nauk fizycznych, specjalizuje się w przedsięwzięciach związanych z innowacyjnymi technologiami oraz nowoczesnymi materiałami i elektroniką.

 

 

 

Fundusze

Augere Health Food Fund

OTWARTY NABÓR PROJEKTÓW - ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Fundusz zalążkowy, którego misją jest komercjalizacja innowacyjnych technologii i produktów oraz wspieranie rozwoju innowacyjnych polskich przedsiębiorstw działających w szeroko rozumianym sektorze spożywczym oraz wspierających działania prozdrowotne.

Zespół funduszu, o wysokich kwalifikacjach sektorowych i doświadczeniu transakcyjnym, współpracuje z praktykami rynku (dostawcy technologii, usług i wysokiej wartości rozwiązań) oraz zapleczem naukowo badawczym (brokerzy technologii i specjalistyczne katedry uniwersytetów), przez co tworzy unikalną strukturę zapewniającą merytoryczną, wieloaspektową i efektywną ocenę potencjalnych projektów oraz dostęp do ich źródeł.

Health Food Fund to systemowe podejście do procesu inwestycyjnego. Od momentu weryfikacji pomysłu do wyjścia z inwestycji. Zawiera wielowymiarową ocenę możliwości realizacji pomysłu oraz możliwość wdrożenia i uplasowania nowych rozwiązań na komercyjnym, konkurencyjnym rynku. Gwarantowane jest to przez współpracę przez wszystkie potencjalne strony procesu wdrażania innowacyjnych projektów oraz umożliwienie realizacji rozwiązań interdyscyplinarnych.

Strategia działania opiera się na ścisłej współpracy i wykorzystaniu synergii kompetencyjnych i osobowych pomiędzy skupionymi wokół HFF ekosystemami: branżowym, naukowym, rynkowym i transakcyjnym. Wartość Projektu Grantowego wynosi 30.000.000 zł przy czym wkład Funduszy Europejskich wynosi 24.000.000 zł.

 

 

 

 

Projekty

 • matet

  MATE T

  Fundusz Augere Health Food Fund podjął współpracę z firmą Mate T, która zajmuje się opracowaniem pierwszych na świecie urządzeń do automatycznego parzenia herbat liściastych i ziół. Dzięki opracowaniu przez pomysłodawców innowacyjnej technologii już w krótce najlepsze mieszanki herbat i ziół z całego Świata będą dostępne w urządzeniach vendingowych.

  https://mate-t.com/

 • F11

  F11  

  First11 S.A. to spółka, która przy wsparciu Funduszu Augere Health Food Fund Sp. z o.o. opracowała innowacyjną technologię pomiarowo-analityczną pozwalającą na szeroką analizę gry w piłkę nożną. System dedykowany jest dla wszystkich piłkarzy niezależnie od poziomu na jakim trenują i rozgrywają mecze. Korzystać z niego mogą zarówno piłkarze amatorzy, jak i profesjonaliści, a także kluby sportowe, szkółki i akademie piłkarskie.

  https://first11.co/pl/

 • GANBARE

  Spółka Ganbare Sp. z o.o. w grudniu 2017 roku wraz z Funduszem Augere Health Food Fund Sp. z o.o. rozpoczęły współpracę w ramach której opracowywany jest projekt polegający na produkcji innowacyjnego, wieloskładnikowego polepszacza gleby wytwarzanego na bazie odpadów organicznych oraz wypełniaczy poprawiających strukturę gleby i regulujących sposób aktywacji składników mineralnych i glebotwórczych.

  http://kurak.com.pl/

 • Real Research Sp. z o.o.

  Spółka chce stworzyć i skomercjalizować produkt, którym będzie hydrożel do hodowli komórek w środowisku 3D (3-Dimensional). Głównym celem jest uczynienie z LifeGelu preferowanego i szeroko stosowanego narzędzia wykorzystywanego w badaniach naukowych prowadzonych na komórkach, głównie w badaniach nad poszukiwaniem i opracowywaniem leków, w tym leków ratujących życie. LifeGel jest narzędziem zapewniającym bardziej skuteczne badania nad kulturami komórkowymi in vitro.

  https://realresearch.life/

 • MATE T

  Fundusz Augere Health Food Fund podjął współpracę z firmą Mate T, która zajmuje się opracowaniem pierwszych na świecie urządzeń do automatycznego parzenia herbat liściastych i ziół. Dzięki opracowaniu przez pomysłodawców innowacyjnej technologii już w krótce najlepsze mieszanki herbat i ziół z całego Świata będą dostępne w urządzeniach vendingowych.

  https://mate-t.com/

 •  

 • Biotrem Sp. z o.o.

  Biotrem sp. z o.o. jest producentem jednorazowych, biodegradowalnych naczyń wykonanych z otrąb. Główną zaletą produktu jest krótki czas rozkładu oraz możliwość używania w mikrofalówce i piekarniku. Ponadto produkty wykazują relatywnie wysoką twardość, dzięki czemu serwowane danie nie ześlizguje się z talerza oraz niską przepuszczalnością termiczną, dzięki czemu ciepły posiłek nie parzy rąk. Ze wsparciem Funduszu Augere Health Food Fund Sp. z o.o. produkty zostaną udoskonalenie, unowocześnienie poprzez opracowanie innowacyjnej technologii produkcyjnej.

  http://biotrem.pl/pl/

 •  

   

 •  

   

 •  

   

 •  

   

 •  

   

 • Biotrem Sp. z o.o.

  Biotrem sp. z o.o. jest producentem jednorazowych, biodegradowalnych naczyń wykonanych z otrąb. Główną zaletą produktu jest krótki czas rozkładu oraz możliwość używania w mikrofalówce i piekarniku. Ponadto produkty wykazują relatywnie wysoką twardość, dzięki czemu serwowane danie nie ześlizguje się z talerza oraz niską przepuszczalnością termiczną, dzięki czemu ciepły posiłek nie parzy rąk. Ze wsparciem Funduszu Augere Health Food Fund Sp. z o.o. produkty zostaną udoskonalenie, unowocześnienie poprzez opracowanie innowacyjnej technologii produkcyjnej.

  http://biotrem.pl/pl/

 •  
 •  

Augere Impact Net

Budujemy sieć świadomych inwestorów zaangażowanych nie tylko finansowo, ale i merytorycznie. Silne wsparcie inwestorskie zapewnia szybszą skalowalność inwestycji i jest istotnym czynnikiem wzrostu dla  biznesów we wczesnej fazie rozwoju. Dysponujemy silnym, unikalnym i niepodrabialnym kapitałem, jaki stanowią ludzie z ich wiedzą, doświadczeniem i kontaktami. Wspólnie pracujemy nad sukcesem innowacyjnych projektów, aby uzyskiwać możliwie najwyższe stopy zwrotu z inwestycji.

 

 

 

 

Augere Venture

Faza  wzrostu i dynamicznego rozwoju wymaga dostarczenia do spółki smart money. Nie tylko elastyczność w zakresie wielkości dostarczanego kapitału, ale także elastyczność w zakresie wprowadzania nowych narzędzi zarządzania, uzupełnienia kompetencji, udrożnienia kontaktów rynkowych, czy też wsparcia przy wprowadzaniu nowych usług i produktów  jest warunkiem koniecznym do nadążania za trendami i potrzebami rynku. Inwestujemy w projekty posiadające potencjał globalny jak i projekty posiadające potencjał regionalny, których wartość budowana jest często przez procesy fuzji i przejęć.  Inwestycje w nowe technologie i projekty innowacyjne jesteśmy w stanie wspierać przez wykorzystanie kompetencji naszej sieciowej struktury ekspertów, menadżerów czy też naukowców i zaplecza infrastrukturalnego Jednostek Naukowo Badawczych, z którymi współpracujemy w naszych wyspecjalizowanych branżowo akceleratorach.  Nasze wewnętrzne zasoby uzupełnione są kompetencjami partnera globalnego z Europy Zachodniej oraz venture partners z rynku USA, którzy osiągnęli sukcesy w rozwoju spółek na rynkach globalnych.

 

 

Inwestycje historyczne w ekosystemie Augere

Zapraszamy do współpracy projektodawców z różnych branż: ICT, life science, nanotechnologii, energetycznej, zaawansowanych technologii inżynieryjnych oraz tych, które dopiero trzeba wymyślić.

 

 • Nano

  Nano Games, krakowski deweloper gier komputerowych, pozyskał nowych partnerów finansowych. Inwestycja Akceleratora Technologicznego Gliwice oraz Augere Business Angels Network umożliwi dynamiczny rozwój spółki z wykorzystaniem dotychczas wytworzonych technologii. Celem inwestycji w łącznej wysokości 2,2 mln zł jest zdobycie pozycji technologicznego lidera rynku symulatorów technicznych.

  Spółka planuje kontynuację i poszerzenie współpracy z wydawcami międzynarodowymi w zakresie produkcji kolejnych gier symulacyjnych opartych na licencjach globalnie rozpoznawalnych marek. Środki inwestycyjne Akceleratora Technologicznego Gliwice, który przy udziale Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wspiera innowacyjne projekty badawcze, umożliwią wykorzystanie potencjału technologii dzięki opracowaniu prototypu symulatora profesjonalnego dla służb publicznych z potencjalnym wykorzystaniem w zakresie obronności i bezpieczeństwa publicznego.

   

  Kilkuletnie doświadczenie zespołu Nano Games (projekty Reef Shot, ZAMB!, Cityconomy) zaowocowało wytworzeniem innowacyjnej technologii produkcyjnej dla gier komputerowych, oraz innych projektów symulacyjnych. Produkty spółki dostępne są na rynkach zagranicznych za pośrednictwem największych portali dystrybucji cyfrowej (Steam, Amazon) oraz tradycyjnej (GameStop, Media Saturn Holding). Najnowszy projekt studia, gra ‘Cityconomy’, to realistyczny symulator usług miejskich, zrealizowany w koprodukcji z niemieckim partnerem wydawniczym, spółką Astragon Entertainment GmbH. Do projektu pozyskana została licencja producenta samochodów ciężarowych MAN. Kolejne produkcje developera powstawać będą we współpracy z największymi światowymi markami branży technicznej.

   

  Najważniejszymi partnerami technologicznymi spółki są: NVIDIA Inc (program GAMEWORKS™), IDV Inc (właściciel wielokrotnie nagradzanej technologii szybkiego renderingu roślinności SpeedTree©), oraz Sundog Software LLC (min. właściciel technologii Silverlining™). Studio jest również akredytowanym developerem Sony (PS4), oraz Microsoft (XBOX ONE).

   

  Pozyskane finansowanie pozwoli na rozbudowę zespołu produkcyjnego, dalszy rozwój technologii symulacyjnych, równoległą realizację kilku gier oraz projektu badawczego, co wpłynie na dynamiczny rozwój spółki i znaczne zwiększenie przychodów w kolejnych latach działalności.

 • CENTRUM MONITOROWANIA OPINII INTERNAUTÓW  

  SentiOne to narzędzie do monitoringu i ochrony wizerunku marki w internecie, pozwalające w kilka sekund sprawdzić ilość i zabarwienie emocjonalne wypowiedzi internautów na dany temat (osoby, marki, firmy, usługi). SentiOne jest narzędziem dla firm, instytucji i osób zainteresowanych monitorowaniem swojego wizerunku w internecie, a także doskonałym narzędziem pracy dla agencji PR, marketingowych czy interaktywnych. Klient SentiOne ma do dyspozycji intuicyjny panel, a wyniki analiz są prezentowane w przystępnej formie i łatwo można je wyeksportować do innych programów. Odwiedź spółkę: www.sentione.pl

 • F1 Pharma Sp. z o.o.  Data powołania: 15 października 2010r.

  Spółka jest ukierunkowana na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w obszarze farmacji, zarówno w formie własnych projektów, jak i na zlecenie klientów zewnętrzychZałożyciele F1 Pharma to osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy na rzecz przemysłu farmaceutycznego, reprezentujące kompetencje z zakresu badań i rozwoju produktów, analityki, zapewnienia jakości, syntezy organicznej. F1 Pharma dysponuje zasobami (infrastrukturą i specjalistycznym sprzętem) umożliwiającymi realizację prac niezbędnych do wprowadzenia produktu leczniczego na rynek, kontrolę jakości, zwalnianie do obrotu, weryfikację dostawców i wytwórców kontraktowych, rejestrację leków.

 • ProManus Sp. z o.o.

  ProManus Sp. z o.o.  Data powołania: 25 sierpnia 2010r.

  Spółka koncentruje się na opracowywaniu innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie wyrobów medycznych, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie osobom po poważnych urazach. Pierwszym produktem spółki jest innowacyjna proteza ręki SuperHand, której opracowany prototyp funkcjonalny, został sprawdzony i pozytywnie oceniony przez pierwszych pacjentów.

 • Hependo Sp. z o.o.  Data powołania: 29 marca 2011r.

  Hependo jest polską firmą farmaceutyczną ściśle zorientowaną na działalność badawczo-rozwojową w obszarze leków innowacyjnych. Spółka rozwija lek skierowany przeciwko niezaspokojonej potrzebie medycznej jaką jest leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C. Oprócz tego obszaru, Hependo opracowuje suplement diety o działaniu hepatoprotekcyjnym, przeznaczony dla tych osób które pomimo szybkiego trybu życia i nie zawsze przestrzegających właściwej diety, chcą utrzymać wątrobę w dobrej kondycji. Spółka planuje także rozszerzyć swoją działalność w najbliższym czasie o wprowadzenie do obrotu nowej linii kosmeceutyków opartych o wzbogacony ekstrakt z kawy.

 • Food Robotics Sp. z o.o.

  Food Robotics Sp. z o.o.  Data powołania: 9 maja 2011r.

  Spółka działa w obszarze przetwarzania żywności rozwijając innowacyjne produkty w oparciu o zaawansowane rozwiązania z obszaru mechatroniki. Interdyscyplinarny zespół założycielski obejmujący czynnych pracowników naukowych oraz doświadczanych przedsiębiorców, dysponujący zgłoszeniami patentowymi.

 • Novel-iD Sp. z o.o.  Data powołania: 29 grudnia 2011r.

  novel-iD dysponuje autorskimi rozwiązaniami z zakresu nanotechnologii farmaceutycznych. W oparciu o dedykowaną, liposomową platformę dostarczania substancji czynnych, oferuje usługi zapewniające poprawę skuteczność produktów farmaceutycznych i kosmetycznych, poprzez zwiększenie rozpuszczalności substancji czynnej, efektywne dostarczanie API do celu terapeutycznego, jak również ograniczenie ewentualnych efektów ubocznych związanych z terapią. Pierwsze produkty spółki będą wykorzystywane do miejscowego znieczulenia skóry przy iniekcjach, czy też zabiegach depilacyjnych, a także łagodziły objawy ukąszeń przez insekty.

 • simAb Sp. z o.o.

  simAb Sp. z o.o.  Data powołania: 2 lutego 2012r.

  Spółka prowadzi działalność badawczo-rozwojową w obszarze czerwonej biotechnologii.. Zespół simAb tworzą doświadczeni specjaliści wywodzący się z branży biofarmaceutycznej. Pierwszymi produktami spółki będą leki biopodobne, które docelowo poszerzą dostępność nowoczesnych terapii dla pacjentów cierpiących na najbardziej powżne schorzenia. Ponadto spółka rozwija własne, innowacyjne technologie, które wynikają z obecnych trendów na rynku farmaceutycznym i są odpowiedzią na realną potrzebę pacjentów i środowiska medycznego.

 • Lipolek Sp. z o.o.  Data powołania: 12 lipca 2012r.

  Spółka prowadzi działalność w obszarze nanotechnologii farmaceutycznej. LipoLek opracował metodę wytwarzania nośników liposomowych o optymalnych parametrach fizykochemicznych, służących do transportu leku oraz jego stopniowego uwalniania. Obecnie podstawowa aktywność spółki skupia się na opracowaniu technologii wytwarzania produktu leczniczego w formie żelu będącego liposomową postacią leku przeciwzakrzepowego, stosowanego w profilaktyce i leczeniu schorzeń żył powierzchniowych, aczkolwiek spółka poszerza swoje portfolio o dodatkowe produkty do podaży naskórnej dedykowane najbardziej obiecującym niszom rynkowym.

 • ReMasters Sp. z o.o.  Data powołania: 14 stycznia 2013r.

  Spółka rozwija innowacyjne technologie bazujące na najnowszych odkryciach w obszarze biotechnologii. Pierwszym z projektów jest technologia syntezy nowych enzymów restrykcyjnych opatentowana przez młodego wynalazcę – pomysłodawcę i prezesa spółki. Produkty te mają szerokie zastosowanie w przemyśle biofarmaceutycznym, a także w laboratoriach badawczych biologii molekularnej i biotechnologii na całym świecie. Enzymy restrykcyjne stosowane są w klonowaniu, genotypowaniu, analizie mutacji czy sekwencjonowaniu DNA, dlatego globalny rynek tych produktów jest wart kilkaset milionów dolarów rocznie i stale rośnie.

 • Egzotech Sp. z o.o.  Data powołania: 28 marca 2013r.

  Spółka została powołana w celu skomercjalizowania technologii czynnej rehabilitacji z wykorzystaniem elektromiogramu (EMG) dla pacjentów ortopedycznych i neurologicznych, takich jak osoby po urazach czy też pacjenci dotknięci stwardnieniem rozsianym. Podstawą technologiczną firmy będzie Jednoosiowy Egzoszkielet Sterowany Elektromiogramem. Po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych oraz uzyskaniu wymaganych certyfikatów potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo produktów spółki, zostaną one wprowadzone na rynki krajów europejskich i zaoferowane ośrodkom rehabilitacyjnym.

 • Prodromus Sp. z o.o.

  Prodromus Sp. z o.o.  Data powołania: 21 sierpnia 2013r.

  Zadaniem spółki jest skomercjalizowanie technologii projektowania, prototypowania i produkcji zautomatyzowanych urządzeń rehabilitacyjnych mających zastosowanie głównie w terapii dzieci o znaczącym upośledzeniu ruchowy. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest konstruktor Grzegorz Piątek, który w 2011 r. z własnych środków skonstruował robota pomagającego w nauce chodzenia dzieciom cierpiącym na porażenie mózgowe. Robot, dzięki nowatorskiej konstrukcji umożliwiającej ćwiczenia w domu, został podarowany potrzebującej rodzinie, a wynalazca został uhonorowany tytułem „Zwykły Bohater” – akcji organizowanej przez Bank BPH, telewizję TVN i portal Onet. Opracowane rozwiązanie zebrało także bardzo dobre oceny w środowisku branżowym, w tym od Instytutu Matki i Dziecka i Naczelnej Izby Lekarskiej.

Kontakt

Media

PAŹDZIERNIK 2017, Magazyn dla Biznesu - ZOBACZ

MAJ 2017, PortalSpożywczy.pl - ZOBACZ

MARZEC 2017, Puls Biznesu - ZOBACZ

LUTY 2015, Forbes - ZOBACZ

STYCZEŃ  2013, StartUp Magazine - ZOBACZ

WRZESIEŃ 2012, Proseed - ZOBACZ

Zamówienia

11.2018 - Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia badania patentowego - badania czystości patentowej rozwiązania opracowanego przez Spółkę portfelową Funduszu Augere Health Food Fund wraz rekomendacją rozwiązań dotyczących ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej Spółki portfelowej Funduszu -  ZOBACZ

08.2018 - Zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia stałych usług obsługi prawnej związanych z procesem inwestycyjnym Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - ZOBACZ

04.2018 - Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia analizy przedsiębiorstwa w oparciu o metodę due diligence wraz z rekomendacją rozwiązań dotyczących strategii komercjalizacji i ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej spółki portfelowej Funduszu Augere Health Food Fund - ZOBACZ

04.2018 - Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia due diligence finansowego spółki portfelowej Funduszu Augere Health Food Fund- ZOBACZ

04.2018 - Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia analizy przedsiębiorstwa w oparciu o metodę due diligence wraz z rekomendacją rozwiązań dotyczących strategii komercjalizacji i ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej potencjalnej spółki portfelowej Funduszu Augere Health Food Fund oraz podmiotów powiązanych kapitałowo i/lub osobowo - ZOBACZ

04.2018 - Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia due diligence finansowego spółki, z którą fundusz planuje zawiązanie spółki portfelowej - ZOBACZ

03.2018 - Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia analizy technologicznej przedsiębiorstwa w oparciu o metodę due diligence potencjalnej spółki portfelowej Funduszu Augere Health Food Fund - ZOBACZ

03.2018 - Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia analizy przedsiębiorstwa w oparciu o metodę due diligence wraz z rekomendacją rozwiązań dotyczących strategii komercjalizacji i ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej potencjalnej spółki portfelowej Funduszu Augere Health Food Fund - ZOBACZ

02.2018 - Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia analizy przedsiębiorstwa w oparciu o metodę due diligence wraz z rekomendacją rozwiązań dotyczących strategii komercjalizacji i ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej potencjalnej spółki portfelowej Funduszu Augere Health Food Fund  - ZOBACZ

10.2017 - Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia analizy przedsiębiorstwa w oparciu o metodę due diligence wraz z rekomendacją rozwiązań dotyczących strategii komercjalizacji i ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej spółki portfelowej Funduszu Augere Health Food Fund - ZOBACZ

06.2017 - Zapytanie ofertowe w sprawie opracowania „Strategia komercjalizacji i ochrony własności przemysłowej spółki portfelowej" Fundusz Augere Health Food Fund - ZOBACZ

 

INFORMACJA W SPRAWIE RODO:

1. Augere Health Food Fund Sp. z o.o. -  ZOBACZ 

2. Augere Sp. z o.o. Venture ASI Spółka komandytowa -  ZOBACZ